ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

За родителите

                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛОТО

НА НОВАТА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА , ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА: 

 

група „Щурче “  на 07.09.2023г. от 17.00часа.

група „Снежанка“  на 07.09.2023г. от 17.00часа.

група “Мики Маус“  на 07.09.2023г. от 17.00ч.

група „Звънче“  на 07.09.2023г. от 17.00часа.

група „Калинка“  на 07.09.2023г. от 17.00часа.

група „Бърборино“  на 08.09.2023г. от 17.00часа.

 

 


    За Вас родители :

 

Относно: разпространение на информация за информационно-разяснителни материали за деца от КЗЛД.

Виш тук :   https://dg8-izvorche.com/uploads/-01-124/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8.pdf

 

Относно:  сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

       

Виш тук :  https://116111.bg

 

     Уважаеми родители ,

 

      Уведомяваме Ви , че на 29 и 30.12.2022 г. в

ДГ №8 "Изворче" ще бъде извършена пълна дезинфекция  и

детската градина няма да работи .

 

    Весели коледни и новогодишни празници !

                                            

                                                         От ръководството

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  За учебната 2022-2023 година

работното време на  ДГ №8 "Изворче"  е :

           ОТ   07:00 Ч.   ДО  19:00 Ч.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

                  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   

       Информираме Ви, че  ДГ №8 „Изворче“ организира родителски срещи,

      които ще се  проведът по групи , както следва :

          Първа група "Бърборино"  на 16.09.2022г. с г-жа  Александрова и г-жа Зарева от 17:30 ч.

          Втора група "Щурче"  на 13.09.2022г. с г-жа  Канациева и г-жа Венциславова от 17:30 ч.

         Трета група "Снежанка"  на 16.09.2022г. с г-жа  Райчева и г-жа Ангелова от 17:30 ч.

         Четвърта група "Мики Маус"  на 14.09.2022г. с г-жа  Борисова и г-жа Симеонова от 17:30ч.

         Първа група "Калинка"  бл.12  на 14.09.2022г. с г-жа  Стоичкова и г-жа Филипова от 16:30ч.

         Група "Звънче" бл.60   на 14.09.2022г. с г-жа  Цветкова и г-жа Стратиева от 17:30ч.

     

Във връзка с епидемичната обстановка в страната,

молим да   спазвате следните противоепидемични мерки:

                1.Присъствие само на един родител от семейство;

                2.Препоръчително използване на предпазна маска;

                3.Спазване на дистанция.

                                                                                                                   

                                                                                                                                              ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

                    Уважаеми родители,

    Уведомяваме Ви ,че от 15 септември до 14 октомври 2022г.със заповед на министъра на

здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки , поради което на 15.09.2022 г.

няма да се организира празнично откриване на учебната година !

                                                                                 

 От ръководството .

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   След разпореждане на РЗИ гр.Перник,

от 03.08.2022г. до 08.08.2022г. вкл.

ДГ № 8 "Изворче" е под карантина от  COVID-19 .

 

                                                           От ръководството.

 

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  Уведомяваме Ви ,че резултатите на децата от профилактичните изследвания 

за чревни паразити за учебната 2021/2022г. СА ОТРИЦАТЕЛНИ !

                                                             

                                                                   МЕД.СЕСТРА

 

 

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2022-2023 година работното време на

 ДГ №8 "Изворче" гр. Перник е :

               

               ОТ   07:00 Ч.   ДО  19:00 Ч.

 

виж ТУК