ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

За родителите

УВАЖАЕМИ   РОДИТЕЛИ,

 

На  4 март 2024г.

Детската градина № 8 „Изворче“ няма да работи.

 

 

             

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

тук можете да видите приемното време на директора и учителите  по групи за учебната 2023/2024год.

  https://dg8-izvorche.com/uploads/-01-124/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf


    За Вас родители :

 

Относно: разпространение на информация за информационно-разяснителни материали за деца от КЗЛД.

Виж тук :   https://dg8-izvorche.com/uploads/-01-124/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8.pdf

 

Относно:  сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

     

Виж тук :  https://116111.bg

 

     

 

             

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2023-20243 година работното време на

 ДГ №8 "Изворче" гр. Перник е :

               

               ОТ   07:00 Ч.   ДО  19:00 Ч.

 

виж ТУК