ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Група "Мики Маус"

 ДГ № 8 "Изворче" - централна сграда

Работно време : прием от  7:00 -- вземане на децата до 19:00

 

 

Педагози :

                   г-жа Борислава Борисова ;

                   г-жа Анна Токева ;

 

пом.възпитател  :   Камелия Миладинова