ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Група "Звънче"

 ДГ № 8 "Изворче" - филиал бл.60

Работно време : прием от  7:00 -- вземане на децата до 19:00

 

Педагози :                    Г-жа Фанка Цветкова  ;

                            Г-жа Антоанета Стратиева;

 

Помощник възпитател :    Малинка Недялкова-Илиева ;