ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Група "Снежанка"

 ДГ № 8 "Изворче" - централна сграда

Работно време : прием от  7:00 -- вземане на децата до 19:00

 

Педагози :

                    Г-жа Анна Стоичкова

                    Г-жа Адриана Любенова

Помощник възпитател :

                    Десислава Владимирова