ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Група "Калинка"

 ДГ № 8 "Изворче" - филиал бл.12

Работно време : прием от  7:00 -- вземане на децата до 19:00

 

Педагози : Г-жа Теодора Симеонова  ;

                   Г-жа Симона Филипова    ;

Помощник възпитател :

                   Илиана Костадинова ;