ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Новини

Уважаеми родители,

    Във връзка с измененията в Закона за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр. 82 от 18 септември 2020 г., до началото на учебната 2023-2024 г. децата на 4-годишна възраст ще бъдат включени в задължително предучилищно образование. За включването им в по-ранен период е необходимо да бъде проучено мнението на родителите или настойниците.

За тази цел очакваме до 03.02.2021 г. анкетното проучване да бъде проведено с родителите на деца, родени през 2017 и 2018 г., които ще навършат 4 години, съответно през 2021 и 2022 г.

Можете да извършите анкетното проучване чрез следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1VNYAqwk_sXu0yNatS-CP3QFGOtaSij_i4VMABv22-Kc/viewform?edit_requested=true#responses

 

 

НОВО ,ИНТЕРЕСНО И ЗАБАВНО !

СКИ УЧИЛИЩЕ НА ВИТОША

"Сурва 2023" в ДГ №8 "Изворче"

Ето ги и нашите прекрасни сурвакари - вижте ги !
1 юни 2022г - ДГ Изворче - Перник

1 юни 2022г

На 01.06.2022г. в ДГ №8 "Изворче " имаше много изненади за нашите деца. Гостува театрална трупа "Мариета и Марионета",които направиха празника незабравим,а ние им БЛАГОДАРИМ !
1 юни 2022г в Кауфланд гр. Перник - ДГ Изворче - Перник

1 юни 2022г в Кауфланд гр. Перник

На 01.06.2022г. в ДГ №8 "Изворче " имаше много изненади за нашите деца. Многогодишните партьори от Кауфлант - гр.Перник , отново организираха празник с много игри и награди за децата на ДГ №8 Изворче.

Списък на приетите деца за учебната 2021/2022г

              Уважаеми родители , срокът за потвърждаване на желанието Ви за записване на дете в  ДГ №8 "Изворче" е ...

Важно за родителите

СКИ УЧИЛИЩЕ НА ВИТОША

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ