ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Списък на приети деца

            Уважаеми родители,

Моля , в срок до 27.05.2022г. да потвърдите записването на

детето си в ДГ №8 "Изворче".

Заповядайте лично в деловодството на детската градина

или подпълнете заявлението за потвърждаване от тук :

https://dg8-izvorche.com/uploads/_%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C/2022/Zaiavlenie%20za%20POTVARJDAVANE%20(3).doc

след което го изпратете на електронната поща на детската градина :

cdg_8_izvorce@abv.bg  .

Прикачени документи

Прием за учебната 2022/2023г.