ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Списък на приети деца

            Уважаеми родители,

Моля , в срок до 12:00 часа на 31.05.2024г. да потвърдите записването на

детето си в ДГ №8 "Изворче".

Заповядайте лично в деловодството на детската градина

или подпълнете заявлението за потвърждаване от тук :

https://dg8-izvorche.com/uploads/Zaiavlenie%20za%20POTVARJDAVANE%202024%D0%B3..doc

след което го изпратете на електронната поща на детската градина :

cdg_8_izvorce@abv.bg  .

Прикачени документи

2024 прием.pdf
Прием 2024/2025г.