ДГ "Изворче"

Детска градина в град Перник

                УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   

       Информираме Ви, че  ДГ №8 „Изворче“ организира родителски срещи,

       които ще се  проведат по групи , както следва :

          Първа група "Бърборино"  на 16.09.2022г. с г-жа  Александрова и г-жа Зарева от 17:30 ч.

          Втора група "Щурче"  на 13.09.2022г. с г-жа  Канациева и г-жа Венциславова от 17:30 ч.

         Трета група "Снежанка"  на 16.09.2022г. с г-жа  Райчева и г-жа Ангелова от 17:30 ч.

         Четвърта група "Мики Маус"  на 14.09.2022г. с г-жа  Борисова и г-жа Симеонова от 17:30ч.

         Първа група "Калинка"  бл.12  на 14.09.2022г. с г-жа  Стоичкова и г-жа Филипова от 16:30ч.

         Група "Звънче" бл.60   на 14.09.2022г. с г-жа  Цветкова и г-жа Стратиева от 17:30ч.

   

 Във връзка с епидемичната обстановка в страната, молим да

 спазвате следните противоепидемични мерки:

                1.Присъствие само на един родител от семейство;

                2.Препоръчително използване на предпазна маска;

                3.Спазване на дистанция.

                                                                                                                         ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»      

              Уведомяваме Ви ,

че  на 15.09.2022 г. няма да се организира празнично 

откриване на учебната година,  поради въведените временни

противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването !

                                                                                 

 От ръководството.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 

 

Актуални новини
Група "Снежанка" - ДГ Изворче - Перник
Група "Мики Маус" - ДГ Изворче - Перник
Група Бърборино - ДГ Изворче - Перник
Група "Щурче" - ДГ Изворче - Перник
Група "Калинка" - ДГ Изворче - Перник
Група "Звънче" - ДГ Изворче - Перник