ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Групи


       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  За учебната 2022-2023 година

работното време на  ДГ №8 "Изворче"  е :

           ОТ   07:00 Ч.   ДО  19:00 Ч.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

                  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   

       Информираме Ви, че  ДГ №8 „Изворче“ организира родителски срещи,

      които ще се  проведът по групи , както следва :

          Първа група "Бърборино"  на 16.09.2022г. с г-жа  Александрова и г-жа Зарева от 17:30 ч.

          Втора група "Щурче"  на 13.09.2022г. с г-жа  Канациева и г-жа Венциславова от 17:30 ч.

         Трета група "Снежанка"  на 16.09.2022г. с г-жа  Райчева и г-жа Ангелова от 17:30 ч.

         Четвърта група "Мики Маус"  на 14.09.2022г. с г-жа  Борисова и г-жа Симеонова от 17:30ч.

         Първа група "Калинка"  бл.12  на 14.09.2022г. с г-жа  Стоичкова и г-жа Филипова от 16:30ч.

         Група "Звънче" бл.60   на 14.09.2022г. с г-жа  Цветкова и г-жа Стратиева от 17:30ч.

     

Във връзка с епидемичната обстановка в страната,

молим да   спазвате следните противоепидемични мерки:

                1.Присъствие само на един родител от семейство;

                2.Препоръчително използване на предпазна маска;

                3.Спазване на дистанция.

                                                                                                                   

                                                                                                                                              ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

                    Уважаеми родители,

    Уведомяваме Ви ,че от 15 септември до 14 октомври 2022г.със заповед на министъра на

здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки , поради което на 15.09.2022 г.

няма да се организира празнично откриване на учебната година !

                                                                                 

 От ръководството .