ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Група "Щурче"

 ДГ № 8 "Изворче" - централна сграда

Работно време : прием от  7:00 -- вземане на децата до 19:00

 

Педагози :

              г-жа Анета Венциславова ;

              г-жа Елка Канациева;

пом.възпитател  :   Анелия Илиева