ДГ "Изворче"
Детска градина в град Перник

Група Бърборино

 ДГ № 8 "Изворче" - централна сграда

Работно време : прием от  7:00 -- вземане на децата до 19:00

 

Педагози : Г-жа Марияна Александрова  ;

                   Г-жа Росица Зарева    ;

Помощник възпитател :

                   Мариана Лещанска ;